Môi Trường và Thử Nghiệm Hóa Học

STC cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm môi trường và phân tích hóa học:

Chất lượng không khí

 • Thử nghiệm vi khuẩn trong không khí
 • Lượng hạt lơ lửng trong không khí

Chất lượng nước uống

 • Phân tích các kim loại nặng như chì, cadmium, niken, crôm
 • Thử nghiệm hóa chất và vi khuẩn
 • Đề xuất cung cấp nước chất lượng trong các tòa nhà – Nước sạch
 • Chất lượng nước theo yêu cầu WSD về hệ thống nước ngầm sạch vừa được lắp đặt
 • Chất lượng nước uống theo WHO
 • Những tiêu chuẩn khác như GB, FDA etc…
 • Water filter performance test

Chất lượng nước thải

Kim loại nặng, hóa chất (BOD5, COD, dầu và mỡ v.v..), thử nghiệm vi khuẩn trong nước

Nhựa

 • Xác định loại nhựa
 • Phân tích hóa chất như Bisphenol A, PAHs và Phthalates
 • Thử nghiệm điều kiện

Kim Loại

 • Kiểm tra thành phần hợp kim
 • Kiểm tra sự ăn mòn bằng cách phun muối
 • Sự phóng thích Nickel
 • Tạp chất kim loại
link