Ban Quản lý điều hành

D-902_0080e2.jpg
PROF. RICHARD FUNG
Tổng Giám Đốc Điều Hành
 
C-902_0066e2.jpg
MR. HARRY YEUNG
Giám Đốc Điều Hành
 
MS. ANNE CHUAH
Giám Đốc Điều Hành Khu Vực Trung Quốc
 
E-902_0086e2.jpg
MS. GRACE CHIU
Giám Đốc Tài Chính
 
Franki.jpg
DR. FRANKI LEE
Giám Đốc Phát Triển kinh doanh và tuân thủ chất lượng
 
A-902_0046e2.jpg
MR. WILSON WONG
Giám Đốc Chất Lượng và Công Nghệ Thông Tin
 
kclee.jpg
DR. LEE KAM CHUEN
Trợ lý Giám đốc Điều hành & Tiếp thị Quốc tế
 
kclee.jpg
MR. FREDERICK PANG
Trợ lý giám đốc hoạt động tại Hồng Kông và Đông Trung Quốc
 
Eugene copy.jpg
MR. EUGENE HUANG
Trợ lý giám đốc điều hành khu vực Phía Nam Trung Quốc
 
cktsang.jpg
MR. CK TSANG
Trợ lý Giám đốc Điều bộ của phận bán hàng và phát triển kinh doanh tại Trung Quốc

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

link